فرهنگی

نگاهی بر محاسن و معایب مدارس غیر انتفاعی

پایگاه خبری اولکامیز – حاجی محمد باغبانی: بنده چندین سال و درچندین مدرسه ی غیر انتفاعی تدریس نمودم. محاسن ومعایب این نوع ازمدارس راازنزدیک مشاهده کردم واکنون که بازنشسته شدم لازم دانستم در این باب سخنی مختصر به زبان قلم بنگارم باشد که اولیای دانش آموزان اطلاعاتی در این خصوص داشته باشند تا هنگام ثبت نام فرزندانشان بیشتردقت کنند ونیز ناظران دولتی بر مدارس غیرانتفاعی و اعضای انجمن اولیا ومربیان ومؤسسین اینگونه مدارس از انتقادات وپیشنهادات ارائه شده،برای رفع ایرادات و
بهبود وضعیت موجود تلاش کنند.

با اینکه این مدرس نام غیر انتفاعی رایدک می کشند اما در واقع هدف مؤسسین کسب درآمد و آن هم هرچه بیشتر بهتر است و برای این منظور نهایت سعی خود را می کنند تا با به کار گیری نیروهای دوره ندیده وپرداخت حق الزحمه ای ناچیز که گاه هزینه ی ایاب و ذهاب راهم جواب نمی دهد ،سهم بیشتری از عایدی ثبت نام دانش آموزان برای خود بردارند و در واقع از نیروهایی که سالها با هزینه های هنگفت تحصیل کرده ومدارک لیسانس و فوق لیسانس حتی مدرک دکترا را کسب کرده اند،بیگاری می کشند.

در اینگونه مدارس نیروهایی که دوره های معلمی از جمله شیوه های آموزش دروس تخصصی ویا کلاسداری وفنون تدریس ودیگر دوره های مرتبط با شغل معلمی رانگذرانده اند
تا برای تدریس دروس مختلف خصوصاًدروس تخصصی تسلط کافی داشته باشند سالها طول می کشدودر این فاصله به دانش آموزان آنطور که باید وشاید آموزش صحیح داده نمی شود.

بعضی از مدارس غیرانتفاعی برای تدریس از معلمین بازنشسته استفاده می کنند چون حق الزحمه ی این معلمین رانیز باب میل خودشان (آنطور که میان مؤسسین مدارس غیر انتفاعی به نفع خودشان تصمیم می گیرند وتصویب می کنند)می پردازند نه طبق دستور العمل .
و همه ی معلمین چه تازه کار وچه بازنشسته از روی ناچاری واحتیاج در اینگونه مدارس درقبال دریافت چندر غاز حق الزحمه فعالیت می کنند.

در مدارس غیر انتفاعی متوسطه،معمولا دوگروه از دانش آموزان ثبت نام می کنند یکی دانش آموزان برتر مدارس ابتدایی که در مدارس ویژه(نمونه وتیزهوشان)پذیرفته نشده اند. دیگری دانش آموزانی که خانواده شان از وضع مالی بهتری برخوردارند و اغلب به لحاظ درسی درحد متوسط یا ضعیف هستند.
معلمی که در اینگونه مدارس بخواهدکار کند باید ملاحظه ی هردوگروه را بکند یعنی هم انتظار دانش آموزان برتر وقوی را با به کارگیری روشهای اصولی تدریس وارزشیابی وایجاد رقابت سالم میان آنها ورعایت حق یکایک آنان در دادن نمرات ،برآورده کند وهم
انتظار دانش آموزان متوسط وضعیف را که هم خودشان واولیای ایشان بیشتر به دریافت نمرات بالا که معمولا حقشان نیست فکر می کنند وچندان به یادگیری اهمیت نمی دهند.

در اینگونه از مدارس مؤسسین ومدیران به تبعیت از آنان معلمین را وادار به دادن نمرات مورد انتظار دانش آموزان می کنند ویا به نحوی انتظار خود را به معلمین گوشزد می کنند تا بتوانند با راضی کردن دانش آموزان واولیای ایشان وتظاهر به عالی بودن کیفیت آموزشی در آموزشگاه خود ،موجبات ادامه ی تحصیل یا جذب دانش آموز جدیدبرای تحصیل رافراهم سازند.وچنانچه معلمی بخواهد وظیفه ی خود را به درستی ایفا کند اگر نتیجه ی عملش باب میل مدیران ومؤسسان نباشد ،عذرش را می خواهند .
در بیشتر موارد ارزشیابی ها در اینگونه مدارس

به گونه ای برگزار می شود که باب. میل دانش آموزان است ،مثلاً در امتحانات نوبت اول ورقه ی امتحانی را به دانش آموز می دهند تا ببرد منزل وتا چند روز بعد پاسخ بدهد وبیاورد تا معلم تصحیح کند! در این روش ارزشیابی هدف فقط دادن نمره است ولاغیر.این روش ارزشیابی اکثر دانش آموزان را ازتلاش برای خواندن ویاد گرفتن بی نیاز می کند.در نتیجه پایه ی دانش آموز برای ادامه ی تحصیل بسیار ضعیف می شود.همانطور که مشاهده می شود اکثر دانش آموزان ورودی از ابتدایی به متوسطه اول در حدی ضعیف هستند که نه خواندن بلدند ونه نوشتن .

مکان مدارس غیر انتفاعی اکثراً مناسب آموزشگاه بودن نیست چرا که آن مکانها اغلب خانه ی مسکونی هستند با اتاقهای کوچک وحیاطی کوچک .بااینکه طبق دستور العمل تعداددانش آموزان هر کلاس حدوداً ۲۴نفر بیشترنباید باشد،همین تعداد نیز در اتاقهای کوچک به صورت فشرده نشانده میشود.وگاهی تعدادرا بر خلاف دستور العمل به ۳۰نفر یا بیشترهم می رسانند .

به نظر بنده تفکیک دانش آموزان بابضاعت وبی بضاعت وثبت نام آنان در مدارس دولتی وغیر دولتی(غیر انتفاعی)کاری اخلاقی نیست.خانواده هایی که از وضع مالی بهتری برخوردارند فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند ووجهی راکه برای ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی می خواهند بپردازند به عنوان خیّر به مدارس دولتی بپردازند تا دانش آموزان بی بضاعت نیزاز ماحصل مبالغ اعطا شده به مدرسه بهره مند شوند.

اما دانش آموزان برتر وتیزهوش ونابغه را می شود از سایرین جدا کرده به مدارس خاصی همچون نمونه دولتی وتیزهوشان هدایت کنند تا دست معلمین برای کار بیشتر باآنان وسرعت بخشیدن به آموزش وآموزش در سطوحی بالاتر باز باشد.
اما از محاسن مدارس غیر انتفاعی به این نکته می توانم اشاره کنم که اگر مؤسسین ازعایدی وجوه ثبت نام به حداقل برای خودشان قناعت کنند وبرای رفاه حال دانش آموزان وشاد کردن فضای آموزشی وایجاد آزمایشگاه وگارکاه مجهز هزینه کنند آنگاه این مدارس ارزش استقبال خواهند داشت چون در مدارس دولتی سرانه ی مدارس بسیار اندک است ودست مدیران برای بهبود بخشیدن به وضع آموزش ومکان آموزش بسته است.
مورد دیگر ازمحاسن اینگونه مدارس به دانش آموزان خود اینست که با دادن نمرات بالای۱۸در تمامی دروس خصوصا برای پایه ی نهم امکان ثبت نام ایشان را در رشته ومدارس مورد علاقه که براساس معدل پذیرفته می شوند،به وجود آورده می شود در حالی که حق دانش آموزان دیگر مدارسی که نمرات اینگونه بذل ‌وبخشش نمی شود ،ضایع می شود برای همین مدیران مدارس دولتی هم که متوجه این قضیه شده اند از معلمین می خواهند که دانش آموزان پایه ی نهم را دریابند تا حقشان ضایع نشود.

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا