مقاله

و اینک بعد از ۱۰۵ روز

پایگاه خبری اولکامیز-  احمد ایگدری : اصولاً در جوامع قانون مدار مسئولان بلند پایه اجرایی در مناصبی که به جهت انتخاب یا انتصاب گمارده می شوند بر اساس# قانونی نانوشته و مرسوم بعد از گذشت مدتی معقول خود را ملزم به پاسخ گویی در برابر افکار عمومی می دانند و در فرصتی مناسب و مغتنم به تشریح عملکرد خود در بازه زمانی قبول مسئولیت می پردازند تا افکار عمومی بر اساس فعالیّتهای عملی صورت گرفته در فضایی کاملاً شفاف به# قضاوت در مورد مسئول مربوطه بپردازد.

بر اساس وحدت ملاک یا قیاس مساوات یا حتی به طریق اولی (قیاس اولویت) شاید سِمَت #نمایندگی مجلس در تشریح عملکردهای دوره ی مسئولیت خود مهم تر از فرضیه ی فوق باشد، چه آنکه نماینده ی مجلس با وجود اینکه به تقنین قوانین در موضوعات مختلف جامعه در خانه ی ملّت می پردازد ولی با توجه به علل زیر:

۱- به جهت #انتظاراتی که در موسم انتخابات به گشایش مشکلات موجود در منطقه و علی الخصوص به رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد تحولی عمیق و ساختاری در بطن منطقه و حوزه ی انتخابیه در اذهان مردم ایجاد می کنند و نوید روزها و آینده ی بهتری در صورت انتخاب خود می دهند و حتی پا از این فراتر نهاده و خود را بعنوان تنها #منجی بی بدیل در سطح حوزه انتخابیه معرفی می کنند.

۲- در اذهان عمومی مردم حوزه ی انتخابیه با توجه به بند فوق (ایجاد انتظارات نابجا و غیرمربوط برای کسب آراء) و شکل گیری سِمَت نمایندگی در قالب شخصیّتی حقوقی و عدم تفکیک #نقش قانونگذاری و اجرایی نزد عامّه ی مردم( که خود نیز در دامن زدن به این ذهنیت نقش اصلی دارند) نماینده ی مجلس مافوق تمامی مناصب موجود در منطقه محسوب می گردد.(غلط مصطلح: wrong term) چرا که در ضمن سخنرانی های خود به جای سخن راندن از# تعامل با مقامات و مناصب اجرایی و دولتی برای پیشبرد امور، نوعاً جایگاه و روابط #رئیس و مرئوس را بین خود و دستگاههای دولتی در اذهان مردم شکل می دهند.

۳- وسعت کم حوزه انتخابیه و محدود بودن آن به چند بخش یا دهستان(در مقایسه با کل کشور) اذهان و انتظارات عمومی را مستعد خدمتی شایسته و مقبول تر- از نماینده می کند. انتظار خدمتی که دوباره در قاعده ی تسلسل به اقوال و گفتار نماینده در کوران تبلیغات انتخاباتی بر می گردد.

خدمتی که قابلیت عینیت آن برای احاد جامعه قابل لمس باشد و هر کدام از موکلین تاثیرات آن را در زندگی خود و در سطح جامعه احساس و مشاهده کنند.(#گشایش اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی).

با تمام توضیحات فوق ، با توجه به امیدی که مردم مبنی بر اصلاح و گشایش امور از منتخب خود دارند، انتظار میرفت که منتخب حوزه ی گنبد در حرکتی بدیع و در قلب آشکار عادات متداول و مرسوم نمایندگان ده دوره ی پیشین مجلس ،مبادرت به تشریح کارهای انجام شده در این سه ماه و اندی از عمر نمایندگی خود نمایند.
کارها و اعمالی که اثرات آن در زندگی روزمره ی مردم نمود و ظهور پیدا کرده است.

در حوزه ی تخصصی تر می توانستند با توجه به اتکای دولت به فروش نفت و اعمال تحریم های بین اللملی و به تبع آن خالی ماندن خزانه ی دولت تا آنجایی که با امنیت ملی تعارض نداشته باشد از اعتبارات و بودجه ی تخصیصی شهرستان و از تحقق یا عدم تحقق آن برای موکلین بگویند و در نگاهی با افق وسیع تر از #متخصصین این حوزه شقوق مختلف جذب اعتبارات تخصیصی و تخصصی را بخواهند تا بدین وسیله حوزه ی انتخابیه ی گنبد در فاصله ی زمانی کمتری در مسیر #رشد و پیشرفت قرار بگیرد.

مسیر پیشرفتی که علاوه بر داشتن رابطه مودّت و دوستی با رئیس مجلس یا عضوی از دیوان محاسبات از دالان بهره گیری از #تخصص و تجربه و علوم مربوطه نیز می گذرد.

علی ایحال با َحرَم دانستن مردم و اعتقاد داشتن به این جمله که “#آگاه شدن و دانستن حق مردم است “میتوان به تکرار حماسه ای دیگر آنگونه که دوستان نماینده ادّعا می کنند امیدوار بود…..

www…ulkaaamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا