فرهنگی

کتاب و آگاهی

بمناسبت ۲۴ آبان روز کتاب و کتاب خوانی

پایگاه خبری اولکامیز – عطیم قرنجیک :

کتاب زندگی من است

البته به بهانه آگاهی

وقتی کتاب به دست می‎گیرم

می‎خواهم بوسه زنم هرچه واژه‎ هست در لابلای کتاب ،

کتاب توشه راه زندگی است ، برای کسب اندیشه و آگاهی!

کتاب دریاست ، تعمق و اندیشه سفینه آن!

اینک ، می‎بینم که نمی‎توانم بدون کتاب زندگی کنم ، حتی لحظه ای !

لحظه ها فرّارند ، و من در التهاب درک نکاتی چند از کتاب.

برای کسب آگاهی !

چرا که ، آگاهی معنای زندگی است .

www.ulkamiz.ir


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. 🌷اهمیت کتاب ، و سخنان اندیشمندان بزرگ :

  ارزیابی شــرایط و امکانات موجود فرهنگی کشور، مبین این نکته اســت که، امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وســیله مطمئــن و کارآمد، در بهینه ســازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.  باید متذکر شد که، علیرغم رشــد رســانه های گوناگــون جمعــی، تاکنون هیچ رســانه ای نتوانســته است نقشی را که کتاب در رشد تمدنها داشته است، ایفا نماید.  در راستای کتاب و کتابخوانی، ” نقــش کتابخانه در انتقــال علوم به افراد، بسیار ســازنده اســت. از این رو، کتابخانه را می تــوان به عنــوان کانــون همایــش صاحبنظران، و موزه پرطراوت اندیشمندان درنظــر گرفت. این نهــاد کانونی، می تواند بالندگــی و شــکوفایی اســتعدادهای دانش آمــوزان و دانشــجویان را به ارمغان آورده” و  در واقع، “کسی که در کتابخانه قدم می نهد، به گلگشت دل انگیز در مجمع دانشمندان و دانایان قدم نهاده است”.  در اهمیت کتابخانه است که، کارلایــل، کتابخانه را «دانشــگاهی برای همه» می نامد و برخی نیز به دلیل اهمیت فزاینده آن در پیشــرفت حیات اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی، کتابخانه عمومــی را به قلب جامعه تشــبیه کرده و زندگی افراد را بدان وابسته دانسته اند. و یا به عقیده ایشان، دانشگاه واقعی، جایی است که مجموعه ای از کتاب در آن جمع آوری شده باشد. حال که چنین است به سخنان برخی دیگر از بزرگان نیز، درباره اهمیت کتاب و کتاب خوانی، دل بنهیم: 

  سقراط: جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.

  سرفرانسیس بیکن : کتاب، بزرگترین اختراع بشر است.

  ویلیام شکسپیر:  کتاب خوب، کتابی است که به انتظار و توقع گشوده و با سود و رضایت بسته شود.

  سیسرو : اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است.

  اینشتین: افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.

  مُنْتِسکیو: من هیچ غمی نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، نیست.

  ویکتور هوگو: خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دست رسی دارد، یا کتاب های خوب، یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

  آبراهام لینکلن: بدون حکومت، می شود زندگی کرد، ولی بدون کتاب و مطبوعات نمی شود…

  وُلتر: برگ های کتاب به منزله بال هایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می دهند.

  بیهقی: بهترین سخن گویان و یاران، کتاب است و آن گاه که دوستان تنهایت نهند، می توانی به آن سرگرم شوی…

  تولستوی: در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا