مقاله

تاملی بر مطلب ” بنده عابد و بنده پرسشگر “

پایگاه خبری تحلیلی اولکامیز- اخیرا مطلبی با تیتر بنده عابد و بنده پرسشگر / مکتوب دوم به قلم احمد مرادپور در اولکامیز منتشر شد. غیاث دوگونچی در نقد آن مرقومه ذیل را  ارسال نموده است که در پی می آید:

در نقد بسم الله وحده  والصلاه والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد…

در مقوله دانش (knowledge)و علم(science ) انچه بیش از همه نمایان و روشن است اینکه علم همراه با یادگیری سیستماتیک و اندازه گیری و ازمون و ازمایش همراه است امروزه متخصصان انچه را مشاهده پذیر ، آزمون پذیر و تکرار پذیر باشد در زمره علم شناخته شده و ساینس قلمداد کرده و این مقوله به پوزیتیویسم ارتباط دارد .(این پوزیتیویسم ریشه در باور یهود دارد و مسیحیان پروتستان که زاده اندیشه های یهود هستند و بسیاری یهودیان برای رهایی از فشار مسیحیان سنتی لباس پروتستان پوشیدند تا از تعقیب و فشار رها شوند,در گسترش پوزیتیویسم برای مبارزه با کلیسا و مسیحیان سنتی سنگ تمام گذاشتند)

البته خود پوزیتیویسم با انتقادات شدیدی از جانب علم گرایان همراه است, زیرا با وجود نکات مثبت بسیار بسیار زیاد,دارای کاستی هایی نیز بوده و اساسا انسان را تهی از اعتقادات و باورها میکند زین جهت عده ای از طرفداران پوزیتیویسم ، دین مدار نیستند و به نهیلیسم الوده شده اند.

در جایی از مرقومه از مشاهده پذیر و تکرار پذیر بودن علم و در جای دیگر از یقین اور بودن بدون تشکیک گفته اید

این دو قابلیت جمع پذیری ندارند و جمع اضداد هستند

یکی از نکاتی که پوزیتیویست ها به ان میبالند و ان را در برابر دین مداران علم میکنن,امکان پذیرش و اشتباه در نتایج علم و امکان تعویض ان با نتایج بهتر است

زین جهت یقین اور بودن چیزی با مشاهده پذیر ,تکرار پذیر و ازمون پذیر قابل باور نیست

زیرا نظریه فعلی برطبق شواهد بهترین نظریه بوده ولی با ازمایشات بیشتر قابل ابطال, اصلاح یا نظریه جایگزین را دارد و یقین اور نیست.

همانطور که تاریخ علم پر از نظریاتی است که با مشاهده,ازمون و تکرار حاصل شده ولی بعدا اصلاح ,ابطال یا جایگزین شده اند

در ادامه مرقومه به شبه علم و برخی نکات پرداخته اید

بطور کلی مطالب سه نوع هستند

شبه علم یا (pseudo science)

نظریه توطئه (conspiracy theory)

و نظریه علمی (scientific theory)

بطور کلی در کتاب ها و منابع علمی scientific theory  یا همان علم با عینک پوزیتیویسم پرداخته میشود

نظریه توطئه یا conspiracy theory هر چند امروزه طرفداران زیادی دارد ولی چون بر جریان مدار علم به صورت امروز نیست , جای گاهی در بین علم روز دنیا ندارد .مانند تشکیک در فرود انسان در ماه,نظریه زمین توخالی  و ..

گاهی این نظریات توطئه انچنان با علم پذیرفته شده تفاوت دارند که اهل علم به ان حتی نگاه هم نمیکنند

لازم به ذکر است برخی طرفداران نظریات توطئه دارای مدارج عالی علمی نیز هستند ولی نظریه انها در دنیای علم خریدار ندارد

اما نظریه شبه علم بیشتر به مطالب فراحسی و فراشناختی می پردازد مانند انرژی درمانی و کف بینی و فال قهوه و بشقاب پرنده ها و…

شبه علم به باور اغلب دانشمندان هیچ گونه پایه علمی ندارد و دلیل محکم و تکرار پذیر و قابل اثبات علمی ندارد ولی برخی از نظریات توطئه دارای برخی پایه های علمی شناخته شده بوده, که در ادامه مسیر از مسیر علم خارج شده اند

لازم به ذکر است در مورد نظریات توطئه ونظریات شبه علم ,تحقیقات گسترده ای توسط دانشمندان و محققین صورت گرفته و نتیجه بسیاری از این تحقیقات نیز منتشر شده اند.

در مورد افسانه و میتولوژی نیز همان داستان هایی هستند که نسل در نسل و سینه به سینه نقل شده و هر یک از ملت ها و اقوام و فرهنگ ها ، دارای منابع غنی از این گونه منابع هستند .

این داستانها ممکن است درون خود شاهد موجوداتی غریب مانند دیوها ، اسب شاخدار، اژدها ، هیولا و دیگر موارد خارق العاده و خارج از عرف باشند

ادبیات ملل مختلف و فرهنگ های گوناگون این موارد را به شکل نثر و نظم در کتابها به یادگار گذاشته و جزوی از سرمایه فرهنگی هر ملتی میباشد

ممکن است این موارد در میان ملل مختلف به اسامی گوناگون ولی در باطن یکسان ظهور کند

مانند شخصیت ملانصرالدین که در فرهنگ ایرانی ،  تورکی ، المانی و بسیاری جوامع دیگر ولی با اسامی مختلف داستانهایی در مورد ان که گاهی دارای نکات باریک و درس اموز و گاهی دارای نکاتی که جنبه لطیفه و طنز دارند موجود است.

نیم نگاهی نیز به نظریه تکامل و داروینیسم زدید و از  آن بهره جستید

این نظریه در بسیاری از ایالت های امریکا تدریس نمیشود و تدریس ان ممنوع است

طرفداران و مخالفان این نظریه از قدیم مجادله ها داشته و هر کدام دلایل علمی و نقلی خاص خود را دارند

قصد ورود به این حوزه را ندارم زیرا مسیر رسانه اولکامیز و جو غالب بر ان مشخص است ولی در جامعه علمی نیز مخالفت های گسترده ای با نظریه تکامل مطرح است که میتوانید گوگل کنید.

در مورد معراج نبی مکرم اسلام(ص) مطالبی گفتید و انرا غیر قابل اثبات و غیر علمی نام بردید

محبت این بنده سر پا تقصیر به  رسول خدا(ص)  ، آن گل بوستان خلقت و سید اولین و اخرین بسی فراوان و جان ناقابل بنده تقدیم او باد.ب نده همین که افتخار بودن در امت فخر عالم را دارم برایم کافیست

اما ای کاش شما این حرف را امروز نمی زدید این حرف را اگر قبل از واقعه اسپوتنیک و اغاز عصر فضا میگفتید ، چیزی بود ولی در عصری که حتی شرکتهای خصوصی قصد ورود به فرستادن توریست به فضا ، ایجاد شهرکی در مریخ برای سکونت انسان و کوچ یک میلیون انسان تدریجا طی سالهای دیگر به مریخ را در سر میپرورانند, چیز دیگری و غیر قابل انکار است.

تشکیک در معراج جای بسی تامل آن هم از فرهیخته ای چون شما است . صعود انسانها به فضا امروزه کاملا ممکن است. حال معراج که جزوی از معجزات رسول خدا(ص) هست,باور ان امروزه باید بیشتر و قطعی تر باشد

در اصل معجزه یعنی چیزی که بقیه از انجام ان عاجز و ناتوان هستند و برای اثبات حقانیت انبیا(ع) در طی ادوار تاریخ بوقوع پیوسته است

بهتر است خودمان را جای افرادی بگذاریم که هزاران سال قبل برای اثبات نبوت انبیا(ص) از انها نشانه و علامتی برای اثبات حقانیت رسالت خود میخواستند و معجزات باعث ایمان مردم به رسالت و تعمیق باور مومنین بود

در مورد باور به ملایکه و اجنه و امور دیگر پنهان فقط یک نکته را بگویم سالها قبل دانشمندی به نام ژاکس ولی ,نظریه ای را به ارمغان اورد به نام نظریه بین بعدی این فرد دانشمند علم و پوزیتیویست و یکی از کسانی است که در دهه پنجاه و شصت در امریکا بر سر تحقیقات گسترده بر مسایل ناشناخته مانند ufo,aliens و مسایلی این چنیینی حاضر بود و تجربه سالها مطالعه و بررسی شواهد و شاهدان این وقایع و دسترسی  به فایلهای محرمانه اطلاعاتی و نظامی برایش مقدور بود.

بر طبق نتیجه گیری این فرد مسایلی مانند اجنه ، فرشتگان و ملایکه و موجودات ناپیدا واقعا وجود دارند ولی در بعد و جهان دیگری زندگی کرده و گاهی میتوانند وارد بعد زندگی ما شده و در این حالت توسط انسانها قابل رویت و مشاهده میشوند.

زین جهت اعتقاد به امور غیبی و موجودات غیبی نمیتواند جزوی از میتولوژی باشد زیرا mythو unseen یعنی افسانه و غیب با هم تفاوت دارند و در اخر کلام اینکه  قطعاتی از کلام الله مجید را بریده و نتیجه گرفته اید که ( راه ایمان از جستجوگری بدست نمیاید …) در ادامه

آیات ابتدایی سوره بقره را بدون مطالعه ایات قبل آن اورده و مصادره به مطلوب نموده اید اگر کلام خدا در سوره بقره را مطالعه کنیم, بعد از حروف مقطعه (الم) که جزو اسرار قرآن است اشاره به عدم وجود شک و شبهه و ریب در کتاب خدا شده و ان را هدی و هدایتی برای متقین برشمرده و در ایات بعدی ویژگی های متقین را شمرده منجمله ایمان به غیب,اقامه صلاه,و انفاق از انچه خدا به انها روزی داده.

و سپس در ایه دیگر که شما اوردید ادامه ویژگی های متقیم قید شده ، منجمله ایمان به انچه بر رسول خدا و انچه قبل تر از ان نازل شده و یقین به اخرت.  اینها تمام ویژگی های متقین است

و در اخر اینکه : اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه برحمتک یا ارحم الراحمین

با ارزوی قبولی طاعات و عبادات

برادر کوچکتان غیاث دوگونچی

www.ulkamiz.ir

 

 


نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا